Wie zijn wij (adviesburo)

Wie zijn wij

Peter W.M. Schiphorst Taxatie- & adviesburo is een full service dienstverlener die gespecialiseerd is in de waardering en advisering van onroerende goederen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid en bovenal kennis van zaken.

 

foto Peter

Peter Schiphorst is beëdigd makelaar/taxateur/planschadedeskundige en ingeschreven in het kwaliteitsregister voor makelaars en taxateurs van de stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (www.nrvt.nl). Inschrijving in dit register vormt de grootste waarborg voor vakbekwaamheid en onpartijdig advies bij de waardebepaling van onroerend goed. Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur. NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs.

"Ik heb een bouwkundige achtergrond en ben echt een 'technische' man. Kennis van zaken is voor mij erg belangrijk zodat ik mijn opdrachtgevers optimaal en professioneel van dienst kan zijn. Door m'n jarenlange ervaring ben ik gesprekspartner voor alle partijen. Ik ben dan ook trots op mijn referenties waar ik werkzaamheden voor mag verrichten. Mijn kracht is: 'Sterk door kennis'.

 

Pasfoto MJ 150 200
Marie José Calis is een echte allround secretaresse . Voordat ze bij Peter W.M. Schiphorst in 2003 in dienst is getreden  was ze werkzaam als directiesecretaresse bij diverse banken in deze regio. Ook heeft ze de functie vervuld van directiesecretaresse bij Trivium te Hengelo. Of het nu gaat om het aannemen van de telefoon of het uitvoeren van de gehele administratie: Marie José draait haar hand er niet voor om.

“Al m’n hele carrière ben ik werkzaam in het ‘achterland’.  Daar voel ik mij thuis. In mijn vrije tijd ben ik echter op een geheel andere wijze bezig. Bij MEEreizen te Hengelo begeleid ik mensen met een (verstandelijke) beperking tijdens hun vakantie. Een ongelofelijk dankbare en fijne activiteit. Verder ondersteun ik als vrijwilliger de Fuldauerstichting te Hengelo op het secretariële vlak.