Taxatie

TAXATIE VAN ONROERENDE ZAKEN

Peter W.M. Schiphorst  waardeert als beëdigd taxateur al meer dan 22 jaar onroerende zaken. De taxaties worden uitgebracht bij bijvoorbeeld verkoop, aankoop, (her)financiering, erfenis, erfbelasting, scheiding, enz.

Sinds er geen wettelijke beëdiging meer is, mag iedereen zich makelaar of taxateur noemen. Een risicovolle ontwikkeling, gezien de (financiële) belangen die met de aan- en verkoop van onroerend goed gemoeid zijn. Daarom is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht, een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid. Ook kennen we voor taxateurs het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. Vanzelfsprekend is Peter W.M. Schiphorst ingeschreven in beide registers.

Verder is Peter W.M. Schiphorst gespecialiseerd in het taxeren van planschade (waardedaling van onroerend goed ten gevolge van een bestemmingsplanwijziging).

Met de jarenlange ervaring als taxateur kunt u vertrouwen op een deugdelijk en goed onderbouwd taxatierapport. Peter W.M. Schiphorst heeft een bouwkundige achtergrond zodat hij als geen ander een onroerende zaak op waarde kan schatten.

Ook maakt de overheid (Rijkswaterstaat, gemeenten, e.d) regelmatig gebruik van de expertise van Peter W.M. Schiphorst. Maar ook diverse financiële instellingen hebben de weg gevonden naar Peter W.M. Schiphorst.

Graag zijn wij ook u van dienst.